Ať už se rozhodnete vzít si klasickou bankovní či nebankovní půjčku, vždy se v rámci schvalovacího procesu setkáte s jedním zásadním dokumentem. A tím je smlouva, k níž se obvykle vážou závazné obchodní podmínky. Prostřednictvím tohoto dokumentu se dozvíte spoustu informací. Od velikosti částky, kterou si budete půjčovat, až po sumu, jíž musíte splatit, včetně nejrůznějších poplatků a úroků. Nedílnou součástí smluvních podkladů jsou také pokuty. A právě těm se v tomto článku budeme věnovat trochu podrobněji, protože řada zájemců o úvěry je jednoduše podceňuje.

Základní dělení smluvních pokut

Nežli podepíšete jakoukoliv smlouvu, měli byste si ujasnit, jaký typ pokuty je v dokumentech vlastně uveden. Nejčastěji se setkáte s pokutou jednorázovou a narůstající. Jednorázová pokuta je vesměs daná. Její pojmenování o mnohém vypovídá. Pokud nesplníte smluvní podmínky, budete muset uhradit jednorázovou pokutu v předem definované výši. Naopak narůstající pokuta se postupem času zvyšuje. Když nesplácíte, naskakují vám úroky, které musíte ve výsledku zaplatit. Čím delší dobu budete v roli neplatiče, tím větší částku ve finále zaplatíte. K dělení pokut je třeba přistupovat také podle toho, jakou oporu mají v zákonně. V tomto směru vás mohou postihnout následující pokuty.

Úrok z prodlení
Jde o proces mající oporu v zákoně. Tato pokuta je za všech okolností vymáhána v peněžité formě.
Smluvní pokuta
Opakem toho je smluvní pokuta, jež nemá oporu v zákoně. Proto bývá kvůli možnosti řádného vymáhání uvedena vždy ve smlouvě. Jen pro zajímavost, nabývat může i jiných než finančních podob, i když to v případě úvěrových řešení není moc běžné.

V současnosti převládají smluvní pokuty písemné

U většiny novodobých poskytovatelů půjček narazíte na písemná smluvní ujednání, v nichž je zmínka i o patřičných pokutách. Akceptovány jsou také ústní dohody o pokutách, těm se však z principu vyhněte, protože co je psáno, to je dáno.

Nebojte se neomezených smluvních pokut

Současný zákon o spotřebitelských úvěrech pomýšlí na to, aby byly smluvní pokuty bankovních a nebankovních půjček přijatelné. To znamená, že vždy mají jisté hranice a neměly by být přehnaně nadhodnocené. Pokud k tomu tak dojde, můžete se proti nim samozřejmě ohradit. V lepším případě asi přes soud. Sankce u půjček v žádném případě nepodceňujte. Jejich preventivní úloha se totiž může během krátkého okamžiku změnit ve zbytečně velký výdaj navíc, jež při dlouhodobém nedodržování smluvních podmínek může i nepříjemně ohrozit.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…