Když se rozhodnete vzít si půjčku pro financování libovolných potřeb, na počátku všeho vás bude zajímat asi jeden z nejdůležitějších parametrů vůbec. Je to velikost úrokové sazby, kterou každý potenciální žadatel hledá v parametrech té či oné půjčky. Tato hodnota je celkem proměnlivá, to je známo asi komukoliv. Víte ale, co ovlivňuje právě její výši? Jestliže ne, začtěte se do následujících řádků.

Velikost půjčky

Ať už to tušíte nebo ne, i samotná výše úvěru rozhoduje o tom, jak vysoká bude úroková sazba. Velikost půjčky do jisté míry souvisí s celkovou dobou splatnosti. Čím delší bude splátkové období, tím nižšího úroku se domůžete. Ze strany bank jde o poměrně promyšlený tah, protože jsou si vědomy toho, že peníze budete déle splácet a více přeplatíte.

O jakou půjčku máte zájem?

Není půjčka jako půjčka, a to je další věc, která se úměrně promítá do velikosti úrokové sazby. Měli byste si uvědomit, že úrok mezi klasickým spotřebitelským úvěrem a hypotékou se bude značně lišit. A to i v řádu několika desítek procent ročně. Rozhoduje o tom zejména to, že hypotéky jsou dlouhodobějším závazkem, tudíž je jejich úrok obvykle výrazně nižší. U hypotéky pak hraje podstatnou roli to, kolik máte našetřených peněz. Respektive, jak vysoké LTV potřebujete. O jak vysokou sumu z hodnoty celé nemovitosti žádáte. Čím menší bude LTV, tím více musíte mít vlastních úspor a zároveň dochází ke snižování úroku. Jen pro zajímavost, v dnešní době vám banky půjčí maximálně 80 % až 90 % LTV.

V případě hypotéčních úvěrů ovlivňuje velikost úrokové sazby ještě jeden podstatný faktor. A tím je doba fixace. Období, na nějž si zafixujete neměnnou velikost úroku. Čím delší bude fixace, tím vyšší je úrok. Je to zcela logické, protože ani banky se nechtějí zavazovat k žádným dlouhodobým slibům s nízkým úrokem.

Vaše bonita je klíčovým údajem

Kromě výše uvedených věcí ovlivňuje velikost úroků také to, jakým jste klientem. Zda dokážete své závazky včas splácet, jaké máte povolání, dřívější platební morálku a podobné věci. Tohle všechno lze zaobalit do jediného pojmenování, kterým je bonita klienta. Každá banka zjišťuje solventnost žadatele o půjčku několika odlišnými způsoby. Z logiky věci jasně vyplývá, že čím lepší budete mít bonitu, tím nižší úrok získáte.

Není úrok jako úrok

Nakonec si dovolíme ještě jednu podstatnou vsuvku. Když už se budete zaměřovat na velikost úrokové sazby, nezapomeňte si pohlídat správný úrok. Tím rozhodně není ten klasický, nýbrž ten skrývající se za hodnotou RPSN neboli roční procentuální sazbou nákladů. Právě ten totiž pojí běžný úrok s přidruženými náklady, jakými jsou poplatky nejrůznějšího charakteru.

Nepodceňujte výši úroku, která se při žádosti o půjčku libovolného typu stane klíčovým údajem.

Další články

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…